Het betreft hier twee kavels grasland gelegen nabij de Woudsender Rakken, ter grootte van 6.58.95 hectare. De kavels bestaan volgens de bodemkaarten grotendeels uit veengrond, maar in de praktijk betreft het hier vooral klei op veen. De percelen hebben ruim voldoende teelaarde en een redelijke ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. De percelen zijn niet gedraineerd. Greppels zorgen voor de afvoer van het water. 

Kadastrale gemeente Woudsend, sectie C, nummers 3 (4.32.20 ha) en 937 (2.26.75 ha).

 

Voor meer info kunt u contact met Marten opnemen.