Westergeest grasland

Perceel grasland (zandgrond), groot 3.16.10 hectare.

Het betreft een perceel cultuurgrond gelegen aan de Prellewei te Westergeest. Het te verkopen perceel ligt aan de openbare weg en is 3.16.10 hectare groot. De grondsoort bestaat uit vruchtbare zandgrond welke eventueel ook geschikt is als bouwland. Perceel is niet gedraineerd. Het perceel is recent geploegd, geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.

Recent is er een bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan gesteld worden dat er geen milieuhygienische beperkingen zijn ten aanzien van het agrarische gebruik van de locatie.

Voor meer info neemt u contact op met Marten.

Prijs: € 37.500,00 per hectare