Sint Nicolaasga melkveebedrijf (verkocht)

Te koop bij openbare inschrijving: melkveebedrijf op ruim 55 hectare grond.

Omschrijving

Het betreft een goed onderhouden melkveebedrijf op een mooie locatie aan het Noed 11 te Sint Nicolaasga. De gebouwen bestaan uit een robuuste stelpboerderij, een ligboxenstal, bergingen, verhardingen en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (circa 1 hectare) bijna 55 hectare huiskavel.  

Voor een verkoopbrochure en inschrijfvoorwaarden kunt u contact opnemen met makelaardij Marten Groothof.