Omschrijving
Het betreft een goed onderhouden (biologisch) melkveebedrijf op een mooie locatie aan De Welleweg 7 te Vegelinsoord. De gebouwen bestaan uit een (verbouwde) stelpboerderij, een ligboxenstal met recent vernieuwde aanbouw met nieuwe melkstal (2015), machineberging en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (bijna 1 hectare) ruim 28 hectare grond aanwezig waarvan 2.77.70 ha eigendom (excl. erf) en 25.55.48 hectare erfpachtgrond (ASR). De mogelijk is aanwezig om de kavel uit te breiden met een kavel van circa 14 hectare (Omrin) en een kavel van 10 hectare (particulier).

Omgeving
Het bedrijf ligt in het midden van Friesland, in het buitengebied van het dorp Vegelinsoord wat ligt in de gemeente “De Fryske Marren”. Het gebied kent een agrarisch karakter. De locatie ligt op korte afstand van “het dorp” Heerenveen waar alle voorzieningen die u zich maar kunt wensen bevinden. Daarnaast is Heerenveen natuurlijk erg bekend als “sportstad”.

Woongedeelte
Het goed onderhouden en in 2014 geheel verbouwde woongedeelte is van origine in 1932 gebouwd. In 2014 is de woning gestript en opnieuw ingedeeld, gemoderniseerd en geïsoleerd.  Het woongedeelte is opgetrokken uit steens muren en van binnenuit geisoleerd. De woning heeft beneden grotendeels kunststof kozijnen en op de verdieping houten kozijnen. De benedenverdieping heeft een betonnen vloer met vloerverwarming.  De hout beschoten en van binnenuit geïsoleerde kap is bedekt met pannen. De woning heeft een inhoud van circa 550 m3 . De indeling is als volgt:

Begane grond:
Hal met meterkast, toilet, ruime luxe badkamer, washok/berging, ruime woonkeuken/kamer (ca 45 m2) met een luxe keuken met diverse inbouwapparatuur. Via de hal kan men in de kapsalon komen die op dit moment als zodanig wordt gebruikt.

Bovenverdieping:
Ruime overloop met 3 slaapkamers en een bergkast.

De gehele woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (HR-combi uit 2012) waarbij de benedenverdieping grotendeels vloerverwarming heeft. De woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing. Het bedrijf is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering, maar heeft een beerput. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. TV kan worden gekeken via internet. In de nabije toekomst wordt er glasvezel aangelegd.

Bedrijfsgebouwen
Voormalig traditionele bedrijfsgedeelte.
De schuur is deels bij de woning aangetrokken en wordt deels gebruikt als opslag/berging. Aansluitend is het tanklokaal aangebouwd waar een eigen melktank staat met een capaciteit van 7.000 kg. De vloer is van beton. Het geheel is opgetrokken uit houten gebinten en halfsteens zijmuren en gevels die steens zijn. Het dak is riet onderschoten en gedekt met dakpannen.

Melkstal
De melkstal is in 2015 in de aanbouw gerealiseerd. De melkerij bestaat uit een 2*16 swing-over van De Laval. Er is automatische afname en melkmeting.

Ligboxenstal (1979 en een aanbouw uit 2015)
Het betreft een 2+2 rijïge stal met rooster vloer. Het spantwerk bestaat uit stalen spanten. De eindgevels zijn opgetrokken uit spouwmuren met houten topgevel en de zijgevels uit halfsteens muren. De stal meet circa 33,5 x 25 meter. De hoogte van de nok van de stal is circa 5,8 meter en de goothoogte is circa 2,20 meter. De stal heeft circa 100 GVE-boxen.  Het dak is zowel met asbest als met asbestvrije golfplaten (sandwichpanelen/aanbouw) bedekt. De ventilatie geschiedt door middel van een opening van de nok en ventilatiedoek in de zijgevels welke handmatig kunnen worden bediend. Er is in totaal 400 m3 mestopslag onder de stal. De stal heeft een separatieruimte en een afkalfbox. Drinkwater wordt verkregen middels een leidingwater en wordt middels een rondpompsysteem verdeeld.

Machineberging
Deze is omstreeks 1975 gebouwd en heeft een afmeting van circa 10 x 20 meter. De berging is deels open front en is deels opgetrokken uit dubbelwandige betonplaten en deels uit hout. Op het dak liggen asbest golfplaten.

Voer- en kunstmestopslag
Er zijn 3 betonplaten aanwezig. 1 Van 15 x 20 meter en 2 van 10 x 35. Tevens zijn er 3 krachtvoersilo’s met een inhoud van circa 20, 10 en 8 ton. Ook is er een kunstmestsilo met een inhoud van circa 8 ton.

Vaste mestopslag
Deze meet 3 x 5 en is 2 meter diep.

Mestsilo
Op het erf staat een mestsilo uit begin jaren ’90 met een capaciteit van 600 m3.

Landerijen
De huiskavel is in totaal circa 25.21.40 hectare groot (inclusief bijna 1 hectare erf en ondergrond). Aan de Meenscharweg bevindt zich een kavel van 3.11.78 hectare. De kavels bestaan volgens de bodemkaarten grotendeels uit veengrond. Door diepploegen in het verleden is op de meeste kavels het zand omhoog gehaald waardoor de percelen in de praktijk “zanderig” zijn. De percelen hebben ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering.

De percelen liggen rondom de boerderij en kunnen deels ook vanaf de openbare weg worden bereikt. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is.

Betalingsrechten
De aanwezige betalingsrechten (circa 43 stuks) kunnen (met de grond) worden overgenomen.  De rechten hadden in 2016 een bruto waarde van circa € 270,–st (bijna € 12.000,–  totaal excl. vergroening).

Fosfaatrechten/GVE’s
De gemiddelde dieraantallen op 2 juli 2015 bedroegen 44,8 GVE en 2,8 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 0,9 stuks ouder dan 1 jaar. Dit resulteert in circa 1.720 kg fosfaat.

Milieuvergunning
Het bedrijf valt momenteel onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

NB-vergunning
Maart 2017 is er een NB-vergunning verstrekt voor het houden van 102 GVE en 55 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan twee jaar en 2 vleeskalveren tot 8 maanden.