Ureterp perceel weiland

Perceel weiland gelegen aan de openbare weg

Het betreft een kavel grond (voormalige ijsbaan) van bijna 1 hectare bestaande uit 1 kadastraal en feitelijk perceel cultuurgrond gelegen aan de Tjerke Leane in het buitengebied van Ureterp. Het perceel ligt aan de openbare weg. De grondsoort bestaat uit humusrijke bovengrond met daaronder een veenpakket welke weer ligt op een zand onderdek.

Kadastrale gegevens

Kadastrale gemeente Ureterp, sectie F, nummer 304 ter grootte van 0.96.40 hectare.