Omschrijving

Het betreft een goed onderhouden melkveebedrijf op een mooie locatie aan De Rytseterp 2 te Tjerkwerd. De gebouwen bestaan uit een stelpboerderij met een aangebouwde woning (1976), een (verlengde en ingebouwde) ligboxenstal, jongveestal, machineberging, sleufsilo’s en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (ca 1 hectare) ruim 56 hectare grond aanwezig waarvan ruim 47,5 hectare huiskavel en een veldkavel van 9.39.40 ha). De mogelijkheid bestaat om de boerderij ook zonder veldkavel te kopen. Ook is het bespreekbaar om de grond te kopen zonder erf en gebouwen.

Omgeving

Het bedrijf ligt in het zuidwesten van Friesland, in het buitengebied van het dorp Tjerkwerd wat ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gebied kent een agrarisch karakter. De gemeente Súdwest-Fryslân omvat 6 van de 11 Friese ‘elf steden’, zijnde Bolsward, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren en Workum. Het bedrijf ligt op circa 3 kilo­meter van Bolsward waar u terecht kunt voor allerlei boodschappen en voorzieningen.

 

Woongedeelte

De in 1976 aangebouwde woning is geïntegreerd in het bestaande woongedeelte. De boerderij is van origine in 1883 gebouwd. Het woongedeelte is grotendeels opgetrokken uit spouwmuren welke niet zijn geisoleerd. De woning heeft grotendeels houten kozijnen. De benedenverdieping heeft deels een betonnen vloer en deels een houten vloer met in het keukengedeelte vloerverwarming.  De hout beschoten en van binnenuit geïsoleerde kap is bedekt met pannen. De woning is gefundeerd op betonnen palen (nieuwe gedeelte met een betonnen kruipruimte). De woning heeft een inhoud van circa 600 m3 . De indeling is als volgt:

 

Begane grond:

Ruime hal, met toilet, ruime badkamer, slaapkamer, ruime woonkeuken (ca 30 m2)  met diverse inbouwapparatuur, een ruime woonkamer (ca 40 m2),  bijkeuken en een kelder.

 

Bovenverdieping:

Overloop met 4 ruime slaapkamers en een berging. In 2013 is er een nieuwe kunststof dakkapel geplaatst.

 

De gehele woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (2008) waarbij de woonkeuken vloerverwarming heeft. De woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing. Het bedrijf is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering, maar heeft een septic tank.  Ook is er geen gasaansluiting maar wordt er gestookt op diesel. Er worden een aantal boilers gehuurd voor de warmwatervoorziening. TV wordt momenteel gekeken via de schotel. Echter wordt er op korte termijn glasvezel aangelegd.

Bedrijfsgebouwen

Voormalig traditionele bedrijfsgedeelte.

De schuur is grotendeels in gebruik als (geïntegreerde) ligboxenstal. Daarnaast is de schuur in gebruik als opslag, werkplaats en zit de machinekamer, tanklokaal en melkerij ingebouwd. De vloer is van beton. Het geheel is opgetrokken uit houten gebinten en steens muren. Het dak is riet onderschoten en gedekt met dakpannen en dakpanplaten.

 

Melkstal

De melkstal bestaat uit een 2 maal 10 zij aan zij opstelling van Westfalia (GEA).  De melkstal dateert uit 2005/2006 en heeft automatische afname. Er is een eigen melktank van circa 9.000 kg.

 

Ligboxenstal

Het betreft een 2+1 rijïge stal met deels rooster vloer en deels dichte vloer welke in 5 fasen is gebouwd, namelijk van origine uit 1970 en de laatste verbouw/nieuwbouw betrof in 2011 (uitbouw en nieuwe kap). Het spantwerk bestaat deels uit houten gelijmde spanten en deels uit gegalvaniseerde spanten. De eindgevels zijn opgetrokken uit deels spouwmuren met damwand topgevel en deels betonelementen met steenmotief. De zijgevels bestaan deels uit halfsteens muren en deels uit betonelementen. De stal meet circa 42,70 x 24, 20 x 15,7  en 10 x 8,5 meter. De hoogte van de nok van de stal varieert tussen de 5,5 en 7,5 meter en de goothoogte is circa 2,10 tot 3,5 meter. De stal heeft circa 145 GVE-boxen (deels zwevend, deels R-boxen met rubber matten).  Het dak is bedekt met sandwichpanelen en de toegang met machines gaat via een roldeur. De ventilatie geschiedt door middel van een opening van de nok en ventilatiedoek in de zijgevels welke handmatig kunnen worden bediend. Er is in totaal circa 1.250 m3 mestopslag onder de stal. De stal heeft een separatieruimte, afkalf box en gedeeltelijk een mestschuif. Drinkwater wordt verkregen middels een leidingwater.

 

Zonnepanelen

Op het dak liggen 162 zonnepanelen (2012) welke een capaciteit hebben van circa 45.000 KwH.

 

Garage

De vrijstaande garage meet circa 5 bij 6 meter, heeft een betonnen vloer en asbestplaten dak. De garage kan middels een roldeur worden afgesloten.

 

 

Jongveestal

Deze is in 2013 gebouwd en heeft een afmeting van circa 24 x 14 meter. De stal bestaat uit halfsteensmuren met een damwand topgevel. Het dak wordt gedragen door gegalvaniseerde spanten en is bedekt met golfplaten. In de stal zitten circa 52 jongveeboxen. De mestopslag bedraagt circa 500 m3.

 

Machineberging

De in 2010 gebouwde machineberging (open front) heeft een afmeting van circa 30 x 14 meter. De berging is omkleed met damwand. Het dak wordt gedragen door stalen spanten en is bedekt met golfplaten

 

Dieselolietank

In de schuur staat een goedgekeurde tank met een capaciteit van circa 5.000 kg.

 

Voer- en kunstmestopslag

Er zijn 3 sleufsilo’s aanwezig. 1 Van 8,6 x 40 x 2 meter, 1 van 10 x 30 x 2 meter en 1 van 8 x 30 x 1,5 welke tussen 2009 en 2017 zijn aangelegd. Daarnaast zijn er 2 krachtvoersilo’s met een inhoud van circa 16 en 12 ton. Daarnaast is er een kunstmestsilo met een inhoud van circa 16 ton.

 

Kavelpad

Er lopen een aantal kavelpaden het land in die zorgen voor een optimale ontsluiting van de percelen. In totaliteit is er circa 900 meter kavelpad met een breedte van 3 meter.

 

Landerijen

De huiskavel is in totaal ruim 48,5 hectare groot (inclusief circa 1 hectare erf en ondergrond). Aan de doorgaande weg nabij Parrega bevindt zich een mooi veldkavel van 9.39.40 hectare. Alle percelen zijn gedraineerd. De huiskavel bestaat grotendeels uit goede en vruchtbare kleigrond met een ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De kavel nabij Parrega bestaat ook uit goede vruchtbare kleigrond en is grotendeels akkerbouwwaardig.

 

De percelen huiskavel liggen achter en naast de boerderij en kunnen deels ook vanaf de openbare weg worden bereikt. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. De percelen zijn/liggen geschikt om de koeien te weiden.

 

Betalingsrechten

De aanwezige betalingsrechten (54,49 stuks) kunnen (met de grond) worden overgenomen.  De rechten hadden in 2019 een bruto waarde van circa € 262,91/st (€ 14.326 totaal excl. vergroening).

 

Fosfaatrechten

De totale aanwezige kilo’s bedragen momenteel 4.481,70 kg. en kunnen worden overgenomen.

 

Herinrichtingsrente

De herinrichtingsrente bedraagt voor het gehele bedrijf € 2.284,12 met als eind jaar 2031.

 

Waterschapslasten

Deze bedragen circa € 6.000,– voor het gehele bedrijf.

 

Zakelijk recht

Op het erf staat een trafostation. Liander heeft het recht om hier bij te mogen.

 

Erfdienstbaarheden

Volgens opdrachtgevers zijn er geen erfdienstbaarheden ten laste van het aangebodene met uitzondering van het trafohokje.

 

Bestemmingsplan

Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft het bedrijf een agrarische bestemming (“agrarische bedrijf” en “archeologie 1” en “landschapsverkaveling”).  Geadviseerd wordt om als koper zelf ook het bestemmingsplan (voorontwerp) in te zien.

 

Milieuvergunningen

Het bedrijf valt momenteel onder het Wet Milieubeheer en er is in 2014 nog een melding gedaan onder het activiteiten besluit.

 

NB-vergunning

Op 17-06-2016 is er een NB-vergunning verstrekt voor het houden van 120 GVE en 55 stuks jongvee jonger dan twee jaar.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marten.