Gelegen aan de openbare weg ligt dit perceel grasland van ruim 4,4 hectare.