Het betreft een goed onderhouden melkveebedrijf op een mooie locatie aan De Warren 2 te Suwâld. De gebouwen bestaan uit een robuuste stelpboerderij, een ligboxenstal uit 1988 waarachter in 1997/’98 een verlenging is gerealiseerd. Er is naast het agrarisch erf (ca 0,7 hectare) ruim 38,5 hectare huiskavel aanwezig.