Betreft een net melkveebedrijf aan de Bonkwerterreed te Spannum.