Parrega twee kavels kleigrond

Twee mooie kavels kleigrond (circa 5 en 13 hectare) ontsloten aan de openbare weg.

Kavel 1 is in totaal bijna 13 hectare groot. De percelen zijn allemaal gedraineerd. De grond bestaat uit goede en vruchtbare kleigrond. De ontwatering, vlakligging en perceelvorm is goed. De percelen zijn op meerdere plekken via de openbare weg bereikbaar.

Op ongeveer 1 kilometer van kavel 1 ligt kavel 2 (circa 5,3 ha). Dit betreft ook een mooi perceel goede vruchtbare kleigrond. De perceelvorm en de bewerkbaarheid is goed. Het perceel is op meerdere plekken ontsloten op de openbare weg. De percelen zijn gedraineerd.