Tijnje, perceel grasland

Perceel grasland gelegen tussen Tijnje en Oldeboorn. Perceel is 1,84 hectare groot en...

Heerenveen (verkocht)

Courant en zeer goed onderhouden melkveebedrijf met circa 80 hectare huiskavel.

Westergeest kaartje

Westergeest

Westergeest grasland Perceel grasland (zandgrond), groot 3.16.10 hectare. Het betreft een perceel cultuurgrond...