Aangekocht namens opdrachtgever een prima kavel akkerbouwwaardige cultuurgrond.