Gelegen nabij de Schoterlandseweg te Oudehorne ligt dit mooie blok cultuurgrond. De oppervlakte bedraagt circa 18 hectare waarvan ruim 9 hectare is gedraineerd.