Verkoper biedt hierbij het recht van erfpacht aan van kavels cultuurgrond met een grootte van 10.92.20 hectare. Het betreffen kwalitatief prima percelen zandgrond met ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid prima is. Toegang van de erfpachtpercelen is via de 8e Wijk.

Voor meer informatie over de erfpachtvoorwaarden, vraagprijs e.d. kunt u contact opnemen met Marten.