Oudebildzijl (verkocht)

Ruim 3,5 hectare kleigrond, gelegen nabij de Monnikenbildtdijk.

Algemeen

Het betreft een blok land bestaande uit 3 kadastrale en 2 feitelijke percelen cultuurgrond gelegen in het buitengebied van Oudebiltzijl. De percelen liggen aan de openbare weg. De grondsoort bestaat uit zware kleigrond.

Kadastrale gegevens

Gemeente: Lieve Vrouwenparochie
Sectie: F 206
Oppervlakte: 0.85.00

Gemeente: Lieve Vrouwenparochie
Sectie: F 207
Oppervlakte: 1.33.70

Gemeente: Lieve Vrouwenparochie
Sectie: F 213
Oppervlakte: 1.35.60

Totaal 3.54.30 ha

Erfdienstbaarheden

Volgens opdrachtgever is er een erfdienstbaarheid ten laste van perceel 607 en ten behoeve van perceel 212. Er is geen erfdienstbaarheid onderzoek ingesteld.

Planologische bestemming

Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de grond een agrarische bestemming.

Bodemverontreiniging

De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend.

Beheer

Volgens opdrachtgever doet het perceel niet mee aan natuurbeheer.

Jachtrecht

De eigenaren hebben het jachtrecht niet verhuurd.

Ruilverkavelingslasten

Deze bedragen € 45,95 en zijn in 2017 afgelopen.

Prijs op aanvraag