Het betreft een melkveebedrijf op een mooie vrije locatie aan de Meulereed 7 te Oldeberkoop. De gebouwen bestaan o.a. uit een ruime woning, ligboxenstal, recent gebouwde jongveestal, werktuigenberging en overige aanhorigheden.
Er is naast het agrarisch erf (ca 1,5 hectare) circa 47 hectare huiskavel en circa 7,7 hectare veldkavel in eigendom.