Namens opdrachtgever zijn een 4-tal mooie kavels cultuurgrond verkocht van in totaal ruim 19 hectare.