Het betreft hier een perceel grasland en een perceel water. Perceel ligt nabij “Piershiem” te Nij Beets. Perceel is ontsloten via de openbare weg.

 

Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nummer      bijz. Oppervlakte RvK lasten
Beetsterzwaag E 18     1.08.11 2,58
Beetsterzwaag E 218 water     0.03.30 0.06