De kavel betreft zavelachtige kleigrond met voldoende bovengrond. Op circa 1 meter zit een veenpakket. De afslibbaarheid bedraagt circa 10 á 18 %. De percelen hebben ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De percelen zijn tevens gedraineerd. De percelen zijn vanaf de openbare weg te bereiken. De perceelvorm is goed, waardoor de bewerkbaarheid goed is.

Deze kavel van ruim 21 hectare kan feitelijk ook in 2 kavels worden verdeeld. Wanneer we van 2 gedeelten uitgaan dan heeft de westelijke kavel een oppervlakte van circa 11,8 hectare en de oostelijke kavel een oppervlakte van circa 10 hectare groot. De oppervlakte dient nog door het kadaster definitief bepaald te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marten.