Luinjeberd melkveebedrijf (aangekocht)

Namens opdrachtgevers aangekocht: melkveebedrijf met 32 hectare cultuurgrond.