Het betreft hier ruim 18 hectare percelen cultuurgrond.