Via “stille verkoop” is dit nette melkveebedrijf, gelegen op een mooie locatie (nabij het industrieterrein) aan de Jisteboerewei 3 te Kootstertille verkocht. De gebouwen bestaan o.a. uit een luxe vrijstaande woning met overdekt terras, ligboxenstallen, werktuigenberging en overige aanhorigheden.

Er is naast het agrarisch erf (ca 1 hectare) circa 13 hectare huiskavel in eigendom en ruim 24 hectare huiskavel (thans) in regulier pacht (kerk) welke in erfpacht wordt uitgegeven voor een perioden van 26 jaar.