Gelegen nabij de Kerkelaan wordt in 2 blokken totaal ruim 14 hectare grond aangeboden. De grondsoort bestaat uit prima zandgrond met voldoende humusrijke bovengrond. De percelen zijn goed ontsloten en liggen aan of nabij de openbare weg. De mogelijkheid bestaat om de kavels van ruim 5  en ruim 9 hectare afzonderlijk te kopen.

Voor meer info neemt u contact op met Marten.