Onder voorbehoud verkocht.

Gelegen nabij de bebouwde kom van Jubbega ligt dit interessante perceel grond te koop.

Perceel is 7.670 m2 groot.

Belangstellenden kunnen op uiterlijk woensdag 1 februari 2023 voor 12.00 uur een bieding per mail (info@martengroothof.nl) doen met daarbij de eventuele voorwaarden.

Akte dient te passeren bij notaris Breuker te Drachten.

Voor meer info kunt u contact opnemen met Marten.