Te koop middels inschrijving:

Verkopers bieden hierbij een aantal mooie kavels cultuurgrond aan. Het betreft een kavel van 11.88.80 hectare en een kavel van 12.00.35 hectare. De grond bestaat uit vruchtbare zandgrond met voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. De percelen zijn allemaal gedraineerd.

Inschrijving
Alle belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 (16.00 uur) een schriftelijk bod (kan per email) uit te brengen. Dit kan middels het daarvoor bestemde inschrijfformulier en voorwaarden (op te vragen bij de makelaar). De verkoper houdt zich het recht van gunning voor.
De definitieve gunning zal plaats vinden uiterlijk vrijdag 05 november 2021 aan het einde van de middag.

 

Kavels

Er kan worden ingeschreven op elke afzonderlijke kavels apart, maar er kan ook worden ingeschreven op het geheel. De kavels zijn als volgt verdeeld:

  • Kavel 1 betreft de percelen nabij de Dominee ten Catewei tezamen groot 11.88.80 hectare.
  • Kavel 2 betreft de percelen nabij de Sint Magnuswei tezamen groot 12.00.35 hectare.

 

Gunning
Verkoper neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod goed genoeg is om tot gunning over te gaan. We spreken nadrukkelijk over het beste bod; dit hoeft niet perse het hoogste bod te zijn. Het is mogelijk, dat iemand met een lager bod, echter zonder ontbindende voorwaarden, toch het beste bod heeft omdat de hogere bieder met een ontbindende voorwaarde biedt.

 

Levering en aanvaarding

De kavels cultuurgrond zijn te aanvaarden in overleg doch omstreeks december 2021 of januari 2022.

Voor meer informatie (brochure/inschrijvingsvoorwaarden) neemt u contact op met Marten.