Verkocht namens opdrachtgevers: een net en modern melkveebedrijf op ruim 68 hectare prima kleigrond. Bedrijf heeft een NB vergunning voor 160 GVE en 100 stuks jongvee.