Op 15 maart heeft er een mooie kavelruil plaats gevonden nabij ‘t Heidenskip, Workum en Gaast. Er zijn 3 boerderijen met bijbehorende gronden van eigenaar gewisseld evenals een aantal kavels losse grond. Een mooie manier om vrij van kosten (overdrachtsbelasting, kadaster en notariskosten) agrarisch onroerend goed over te dragen.