Het betreft hier een aantal zeer courante percelen grond welke voor meerdere doeleinden geschikt zijn. De oppervlakte bedraagt circa 19 hectare.