Omschrijving

Het betreft een melkveebedrijf aan de doorgaande weg tussen Tijnje en Gersloot. De gebouwen bestaan o.a. uit een ruime woonboerderij, ligboxenstal, jongveestal, werktuigenberging, mestsilo en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (ca 6.500 m2) circa 23,78 hectare huiskavel in eigendom.

Alternatieve aanwendbaarheid (mogelijkheden) zouden zijn: jongvee opfokbedrijf of wanneer de landerijen afzonderlijk worden verkocht is overige bedrijvigheid of landelijk wonen (met medewerking van de gemeente) een serieuze optie.

Omgeving

Het bedrijf ligt in het buitengebied van het streekdorp Gersloot. Gersloot ligt op ca. 2 minuten rijden van de A7. Voor de dagelijkse voorzieningen kunt u in Gorredijk terecht wat op circa 6 kilometer afstand ligt. In Gorredijk zijn alle primaire levensbehoeften aanwezig. Drachten of Heerenveen liggen op circa 10 minuten rijden. Gersloot heeft geen basisschool, deze is verhuisd naar Tjalleberd. Tijnje wat ongeveer even ver ligt heeft ook basis onderwijs.

Woongedeelte

Deze ruime en in de loop der tijd geheel verbouwde en gemoderniseerde woonboerderij is gebouwd in 1932. De woning is opgetrokken uit deels steens- en deels spouwmuren en is gefundeerd op stenen bogen. De muren zijn van binnenuit geïsoleerd. De vloeren zijn deels van beton en deels van hout. De hout beschoten kap is bedekt met pannen en van binnenuit geïsoleerd. De woning heeft een gebruiksoppervlakte van circa 175 m2 en een inhoud van circa 550 m3. De indeling is als volgt:

Begane grond:

Hal, meterkast, trapopgang, badkamer, toilet, slaapkamer, bijkeuken, inloop voorraadkast, ruime woonkeuken (circa 30 m2), woonkamer (circa 40 m2)?, 2e douche plus slaapkamer.

Bovenverdieping:

Ruime overloop met 2 ruime slaapkamers (ca 14 en 11 m2) en een badkamer. Daarnaast is er nog een ruime bergkast, een sauna ruimte met sauna en een werkkamer.

Tweede verdieping:

Dit betreft een ruime zolder/slaapkamer (circa 25 m2).

 

De boerderij (woongedeelte) is in 2000 van binnenuit grotendeels opnieuw ingericht en tevens is de elektrische installatie vernieuwd (meterkast en bedrading). In 2007 heeft de boerderij een compleet nieuw dak gekregen. De woning wordt verwarmd middels centrale verwarming (HR-combi uit 2000). De woning heeft dubbele beglazing. Kozijnen zijn van hout. Het bedrijf is aangesloten op de gemeentelijke riolering en alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. TV kan worden gekeken via de schotel of digitenne. De 2e douche en slaapkamer ingebouwd in het voorheen bedrijfsgedeelte vertoond plaatselijk iets scheurvorming in de muren.

In 2016 en 2017 is de buitenzijde van de boerderij nog geschilderd.

Bedrijfsgebouwen

Traditionele bedrijfsgedeelte

Deze meet momenteel nog circa 10 bij 15 meter. De muren zijn halfsteens en de nokhoogte bedraagt circa 12 meter. De ruimte wordt momenteel gebruikt om de pony en geiten te stallen. Tevens wordt het gebruikt als opslag/berging.

Ligboxenstal

Deze (1+1) stal is gebouwd in 1976 en meet 36,50 bij 17 meter. De 66 R-boxen zijn voorzien van rubberen matten. De hoogte van de nok van de stal is circa 5 meter en de goothoogte is circa 2 meter. Er wordt gemolken met een Lely A3 melkrobot uit 2007. In het tanklokaal staat een eigentank van 4.200 kg. Drinkwater wordt verkregen middels leidingwater. Er zijn 2 krachtvoerboxen aanwezig. De stal wordt gedragen door houten spanten met stalen steunders, de muren bestaan voor zover nog aanwezig uit holle cementplaten. Bij de ingang van de ligbox is ventilatiedoek aanwezig. Op het dak liggen grotendeels asbest golfplaten. De mestopslag van de stal bedraagt circa 300 m3. De putten van de oorspronkelijke stal zijn van betonblokken.

 Jongveestal

In 1997 is er een jongveestal (1+0) gebouwd. De stal meet circa 26,5 bij 14 meter. De

nokhoogte van het nieuwe gedeelte bedraagt circa 5 meter. De stal is opgetrokken uit holle

cementplaten. De stal wordt gedragen door houten spanten en houten gordingen. Op het dak

liggen hoofdzakelijk asbestvrije golfplaten. In de stal bevinden zich 21 boxen en een aantal

groepshokken en eenlingboxen. De mestopslag van de jongveestal bedraagt circa 150 m3.

 Auto hok/berging

Deze meet circa 15 x 25 meter welke is opgetrokken uit halfsteensmuur. Op het dak liggen asbest golfplaten. De vloer bestaat uit beton en betonklinkers. De nokhoogte is circa 4 meter en de inrijhoogte bedraagt circa 2,10 meter.

Voer- en kunstmestopslag

Er liggen een aantal oude betonplaten waar een deel van de kuilbalen op staan. Daarnaast zijn er 2 voersilo’s van circa 12 en 4 ton en is er een kunstmestsilo met een inhoud van circa 10 ton.

Mestopslag

Op het erf staat een betonnen mestsilo welke stamt uit 1986 en heeft een capaciteit van 800 m3. De silo is in 2016 nog gekeurd.

Landerijen

De huiskavel is in totaal bijna 24 hectare groot (exclusief circa 0,65 hectare erf en ondergrond). De huiskavel ligt achter en naast de boerderij en zijn prima ontsloten. De grond bestaat voornamelijk uit goede vruchtbare grond met voldoende humus houdende bovengrond. Op papier betreft het veengrond, echter in de prakrijk blijkt dat een groot gedeelte van de landerijen bestaat uit zandgrond.

De hoofd- en detailontwatering is goed. De egalisatie en vorm van de kavels is goed. Circa 2 hectare van de landerijen is recent gedraineerd. Overige percelen liggen deels op greppels.

Betalingsrechten

De aanwezige betalingsrechten (ruim 28 stuks) kunnen (met de grond) worden overgenomen. De rechten hadden in 2017 een waarde van ruim € 8.000,– totaal.

Fosfaatrechten

De gemiddelde dieraantallen op 2 juli 2015 bedroegen 62 GVE en 19 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 15 stuks ouder dan 1 jaar. De totale toegewezen kilo’s bedragen 2.679 kg.