Gelegen aan de rand van Gaast ligt deze prachtige kavel akkerbouwwaardige kleigrond. het betreft licht afslibbare zavelachtige grond. De kavel hoort momenteel bij het melkveebedrijf van opdrachtgevers, maar kan in zijn geheel of in gedeelten worden verkocht.

Omdat verkopers hun bedrijf willen verplaatsen zal er een tijdstraject moeten worden afgesproken waarbij verkopers de tijd krijgen om een vervangende locatie te kopen.