Het betreft een melkveebedrijf op een mooie woonlocatie aan De Hoofdweg 34 te Echten. De gebouwen bestaan uit een gedateerde stelpboerderij met voormalige stookhut waar nu het keukentje in is gevestigd en een ligboxenstal. Er is naast het agrarisch erf en oprit (circa 5.000 m2) ruim 30 hectare grond aanwezig. De mogelijk is aanwezig om de boerderij (kavels) in gedeelten te verkopen.

Het bedrijf ligt in het midden van Friesland, in het buitengebied nabij het dorp Echtenerbrug wat ligt in de gemeente “De Fryske Marren”. Het gebied kent een agrarisch karakter. De locatie ligt op korte afstand van het centrum van Echtenerbrug, maar ook Lemmer, Joure en ook Heerenveen liggen op relatief korte afstand. Zowel in Lemmer, Joure als in Heerenveen zijn alle voorzieningen aanwezig die u zich maar kunt wensen.  Ook de watersporter kan zijn hart uitleven. Vanuit het watersportdorp Echtenerbrug is heel Friesland over het water te bereiken!

Woongedeelte
De stelpboerderij is van origine in 1900 gebouwd.  Het woongedeelte is opgetrokken uit steens muren. De woning heeft houten kozijnen, houten vloeren en een hout beschoten kap bedekt met pannen. Volgens opdrachtgevers is de woning op zowel houten als op stenen palen gefundeerd. De woning heeft een gebruiksoppervlakte van 453 m2 en een inhoud van 1.053 m3  (bron: BAG). Dit is incl. het traditionele bedrijfsgedeelte.

De indeling is als volgt:

Begane grond:
Hal, woonkeuken (in stookhut), ruime woonkamer (ca 30 m2), 2 slaapkamers, kelder  en toilet en douche. Via de hal kan men in het traditionele bedrijfsgedeelte komen.

Bovenverdieping:
Deze is niet aanwezig.

De gehele woning wordt verwarmd middels gaskachels ( 2 stuks). De woning is grotendeels voorzien van isolerende beglazing. Het bedrijf is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering, maar heeft een septictank. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. TV kan worden gekeken KPN.

 

Bedrijfsgebouwen
Voormalig traditionele bedrijfsgedeelte.
De schuur is deels voorzien van een  betonnen vloer en deels van een zandbodem. Het dak wordt gedragen door houten gebinten, is riet onderschoten en bedekt met golfplaten (asbest vrij). De muren zijn steens. De schuur wordt momenteel gebruikt voor huisvesting van het jonge jongvee en als opslag/berging. Achter de schuur is nog een mestput aanwezig met een capaciteit van circa 100 m2.

Ligboxenstal (1990)
Het betreft een 1+1 rijïge U-stal met rooster vloer. Het spantwerk bestaat uit houten spanten en stenen muren.  De stal meet circa 32 x 16,5 meter. De hoogte van de nok van de stal is circa 5 meter en de goothoogte is circa 2,30 meter. De stal heeft circa 61 GVE-boxen.  Het dak is bedekt met asbest golfplaten. Er is in totaal 760 m3 mestopslag onder de stal (volledig onderkelderd. Drinkwater wordt verkregen middels een leidingwater.

Melkstal
Er wordt gemolken met een 2 maal 4 visgraat melkstal van Surge. De melkstal is ook van
1990 en heeft melkflessen. De melktank (4.000 kg./De Laval) wordt gehuurd.

Landerijen
De huiskavel is in totaal 30.53.85 hectare groot (inclusief circa 0,5 hectare erf, ondergrond en oprit). De kavels bestaan volgens de bodemkaarten grotendeels uit veengrond. De percelen hebben ruim voldoende teelaarde en een goede ontwatering. De perceelvormen zijn overwegend rechthoekig, waardoor de bewerkbaarheid goed is. De percelen zijn niet gedraineerd.

Vanaf de openbare weg zijn er meerdere mogelijkheden om het land te bereiken.

Betalingsrechten
De aanwezige betalingsrechten (circa 30 stuks) kunnen (met de grond) worden overgenomen.  De rechten hadden in 2017 een bruto waarde van circa € 253,–/stuk (ruim € 7.500,–  totaal excl. vergroening).

Fosfaatrechten
Volgens de beschikking zijn er 2.125 kg fosfaatrechten aanwezig (bruto). Deze rechten kunnen worden overgenomen. Bedrijf is als grondgebonden geregistreerd.

Herinrichtingsrente
Deze bedraagt € 3.110,28.

Milieuvergunningen
Het bedrijf valt momenteel onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

NB-vergunning
Deze is niet aanwezig. Mocht deze moeten worden aangevraagd dan bedragen de huidige (referentie tussen 1-1-2012 en 31-12-2014) dieraantallen 44 GVE, 27 st. vrouwelijk jongvee en 2 stuks mannelijk jongvee jonger dan 8 maand en 1 stuk mannelijk jongvee tussen 8 maand en 2 jaar.