Gelegen aan de openbare weg liggen deze twee mooie kavels grasland. Het betreft zandgrond met een humusrijke bovengrond.