Betreft ruim 20 hectare mooie percelen grasland gelegen aan de Otterweg. De grondsoort is klei op veen.