Hemrik, perceel cultuurgrond.

Perceel akkerbouwwaardige cultuurgrond van 4.65.40 hectare. Perceel ligt aan de openbare weg tussen...