Nij Beets, perceel grasland

Perceeltje grasland van ruim 1 hectare, geschikt voor hobbymatig gebruik (paarden, pony's, schapen).

Gaast, Sielansreed 10

Landelijk wonen en/of werken op een boerderij in het pitoreske dorpje Gaast? Dit...