Westergeest kaartje

Westergeest

Westergeest grasland Perceel grasland (zandgrond), groot 3.16.10 hectare. Het betreft een perceel cultuurgrond...

Appelscha omgevingskaart-vaart-nz

Appelscha bouwland

Deze kavel ligt aan de vaart N.Z. en is 1.14.30 hectare groot. Betreft...