Oudehorne, 10.92.20 hectare grasland.

Verkopers bieden hierbij 10.92.20 hectare cultuurgrond aan. Het betreffen kwalitatief prima percelen zandgrond met ruim voldoende...