Onderhandelingsakkoord natuurbeleid

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van verschillende natuurgebieden in Nederland, wordt later voltooid en kleiner van omvang. De provincies zijn vanaf 2014 financieel verantwoordelijk voor deze herijkte EHS. Dat zijn de hoofdpunten uit het akkoord dat het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben bereikt.

Klik hier om meer te lezen.