Invoering is een feit

Carola Schouten, Minister van Landbouw (LNV), gaf aan dat de invoering van de fosfaatrechten per 1 januari 2018 nu een feit is. Door het akkoord van Brussel op het fosfaatrechtenstelsel is Schouten positief over het verkrijgen van een nieuwe derogatie. Zij noemt het akkoord van Europese Commissie dan ook een flinke opsteker voor de melkveesector. Daarnaast waarschuwt Schouten melkveehouders ook. We moeten beseffen dat we er nog niet zijn. Volgens Schouten is het van belang om zo snel mogelijk onder het melkveefosfaatplafond te komen. “Brussel zal rond april 2018 een beslissing nemen of het al dan niet toekennen van de derogatie voor Nederland”, aldus Schouten.

Korting en verhandelbaarheid

Vanaf 1 januari 2018 krijgen melkveehouders de fosfaatrechten toegekend. De hoeveelheid fosfaatrechten die een melkveehouder toegekend krijgt is op basis van het aantal koeien die gehouden werden op de peildatum 2 juli 2015. Hierover geldt nog een generieke reductie van 8,3%. Reden voor deze generieke reductie is om de fosfaatproductie onder de maximum norm te houden van de Europese regelgeving. Grondgebonden melkveebedrijven, bedrijven met veel grond in verhouding tot het aantal koeien, zijn vrijgesteld van deze korting.