Op 17 april 2018 om 14.00 uur vindt ten overstaan van mr. T.J. Houtsma, notaris in de gemeente Súdwest-Fryslan, kantoorhoudende te Workum, dan wel diens waarnemer, hierna te noemen: notaris, tijdens een besloten zitting, op het kantoor aan de Hammole 20, 8710 AA te Workum, de verkoop bij inschrijving plaats van het onroerend goed (in diverse kavels) gelegen aan en nabij De Meerweg 17 te Allingawier, groot in totaal 60.77.28 hectare.

Het betreft een goed onderhouden melkveebedrijf op een mooie locatie aan De Meerweg 17 te Allingawier. De gebouwen bestaan uit een (verbouwde) stelpboerderij, een (verlengde) ligboxenstal, jongveestal, recent nieuw aangelegde sleufsilo’s en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (ca 1,5 hectare) ruim 59 hectare grond aanwezig waarvan bijna 36 hectare huiskavel en 2 veldkavels (1 kavel van ruim 12 ha en een kavel van ruim 11 ha).

Middels deze inschrijving wordt de mogelijkheid geboden om op losse kavels te bieden.

Voor meer informatie (verkoopbrochure, inschrijvingsvoorwaarden en biljet) kunt u contact opnemen met Marten.