Tijnje, perceel grasland

Perceel grasland gelegen tussen Tijnje en Oldeboorn. Perceel is 1,84 hectare groot en...

Westergeest kaartje

Westergeest

Westergeest grasland Perceel grasland (zandgrond), groot 3.16.10 hectare. Het betreft een perceel cultuurgrond...